top of page

Mänsklig intelligens möter A.I

Boneprox satsar stort inom forskning och utveckling. Vi fokuserar på koppling mellan tandvård och sjukvård samt artificiell intelligens. Vi arbetar för att effektivisera tand- och sjukvården, med fokus på trygghet och säkerhet. Genom våra nära samarbeten med tand- och sjukvårdspersonal säkerställer vi att våra innovationer bemöter patienten, kliniken samt specialistens behov.

Läs mer om våra projekt nedan

Caries.png

Banbrytande kariesdetektion

Vår modell för kariesdetektering är baserad på Nordeuropas största datainsamling av intraorala röntgenbilder som har analyserats och annoterat av flera olika specialister. Modellen klassificerar karies i sju olika kategorier: 

  • Grad 1 (1): radiolucens (röntgenskugga på grund av brist på material) in i den yttre halvan av emaljen.

  • Grad 2 (2): radiolucens i den inre halvan av emaljen, sprider sig inte in i dentinet.

  • Grad 3 (3): radiolucens in i den yttre tredjedelen av dentinet, dvs inom en tredjedel (1/3) av dentinet

  • Grad 4 (4): radiolucens till två tredjedelar av dentintjockleken.

  • Grad 5 (5): radiolucens i den inre tredjedelen av dentinet.
     

Ladda upp valfri intraoral röntgen och du kommer omedelbart att få en utdata som visar lokaliseringen och identifieringen av proximal karies, klassificerad som antingen Emalj [grad 1 & 2], Dentin [grad 3-5] eller Sekundär lesion [ grad 6 & 7]

Studie: AI-Dentify: deep learning for proximal caries detection on bitewing x-ray - HUNT4 Oral Health Study

Benförlust (parodontit)

Modellen för benförlust är baserad på vår tandsegmenteringsalgoritm, kombinationen beräknar procentandelen av benförlust på både maxilla och mandibeln. Modellen utvärderar en panoramaröntgen genom att identifiera emaljen på varje tand, käklinjen i både maxilla och mandibeln samt generera tandens spets. Själva tjänsten/produkten kommer att visa varje tand med de tre segmenten och ett procentuellt värde för relativ benförlust, allt visualiserat med färger för att enkelt identifiera områden av intresse.

Periodontitis detection
Cephalometric analysis and measurement

Kefalometrisk analys och spårning

Kefalometriska modellen kan omedelbart tillhandahålla landmärkes- och vinkeldetektion för att hjälpa tandläkare och specialister att utvärdera och hjälpa patienter. Modellen kartlägger för närvarande de 21 vanligaste landmärkena och genererar vinkelplanen baserat på input från användaren. Modellen kan för närvarande generera plan i enlighet med de 12 mest använda analysmetoderna. Modellens utdata är interaktiv vilket innebär att användaren kan ändra placeringen av landmärken och vinkel efter att modellen har slutfört sin analys.

Tandsegmentering

Vår banbrytande algoritm för segmentering av tänder i panoramabilder för tandvård fungerar som ett avancerat navigeringssystem. Genom att utnyttja toppmodern maskininlärningsteknik är algoritmen utformad för att identifiera den exakta platsen för varje tand och särskiljer mellan överkäken och underkäken med en exceptionell grad av tillförlitlighet.

tooth segmentation
Osteoporosis measurements on dental x-rays

Benskörhetsmätning

Osteoporos (benskörhet) drabbar uppskattningsvis hälften av kvinnorna och en fjärdedel av männen över 50 år. Efter omfattande forskning och i samarbete med framstående specialister inom odontologi och medicin har vi framställt en innovativ metod som tillåter oss att identifiera individer med förhöjd risk för osteoporos (benskörhet) utifrån konventionella dentala röntgenbilder. Genom att granska trabekulära mönster i mandibulära regioner med sofistikerad bildanalys, analyserar vi patienters benstruktur. 

bottom of page