top of page

Digitala framsteg i fokus: Smile Tandvårds resa med Konekta by Boneprox

Uppdaterat: 19 feb.

Smile Tandvård och Konekta by Boneprox:

En inblick i framtidens tandvård


Smile Tandvård, Sveriges största privata tandvårdskedja, har tagit ett stort kliv mot framtiden genom sitt samarbete med Konekta by Boneprox. Samarbetet är ett lysande exempel på hur innovation kan användas för att förbättra patientupplevelsen och effektivisera tandvårdstjänster över hela landet.

En omfattande närvaro

Med över 60 kliniker från norr till söder, är Smile Tandvård den största kedjan inom svensk tandvård. De erbjuder kvalitativ och tillgänglig tandvård för vuxna samt kostnadsfri tandvård för barn och unga vuxna. Smile står för friska leenden över hela Sverige, oavsett om det gäller storstäder eller små orter.

 

Smile Tandvårds vision – "Friska leenden i hela Sverige" – symboliserar deras engagemang för patienternas hälsa och välbefinnande. Deras arbete präglas av samarbete, omsorg och entreprenörskap, vilket är kärnan i deras värdegrund och verksamhetsfilosofi.


Smile Tandvård och Konekta by Boneprox: Framtidens tandvård

 

  1. Telediagnostik och Remisskonsultationer: Genom Konekta får Smile Tandvård tillgång till en digital specialistklinik med över 30 specialister inom olika odontologiska områden. Detta möjliggör för Smile att erbjuda patientcentrerad vård med expertvägledning, vilket ökar effektiviteten och kvaliteten i patientbehandlingen.

  2. Digitala Kurser för Kontinuerlig Utveckling: För att säkerställa att Smile Tandvårds personal ständigt utvecklas och är uppdaterad med de senaste metoderna och kunskaperna inom tandvård, utnyttjar de digitala utbildningsmöjligheter via Konekta när det kommer till radiologi och strålsäkerhet.

  3. Effektivisering genom Digitala Verktyg: Smile Tandvård använder Konektas digitala plattform för att effektivisera patientresan och säkerställa trygg diagnostik. Plattformen förenklar kommunikationen mellan kliniker och specialister, vilket gynnar både patienter och vårdpersonal.

  4. Radiologisk Ledning och Sjukhusfysiker: För att uppfylla kraven för användning av CBCT-utrustning, använder Smile Tandvård Konektas samarbete med kvalificerade radiologer och sjukhusfysiker. Detta säkerställer högsta möjliga standard för patientvård och efterlevnad av lagkrav.

 

Resultatet: En Förbättrad Patientupplevelse

Genom samarbetet har Smile Tandvård lyckats höja standarden för patientvård. De har effektiviserat sina processer och ökad tillgången till jämlik vård, vilket leder till snabbare behandling och högre patientnöjdhet.

 

Framtiden för Smile Tandvård och Konekta

Samarbetet mellan Smile Tandvård och Konekta by Boneprox är mer än bara en affärsrelation; det är en vision om en bättre framtid för tandvården i Sverige. Genom att kombinera Smile Tandvårds omfattande närvaro med Konektas innovativa lösningar, sätter de en ny standard för hur modern tandvård ska levereras.


Till Smile Tandvård: smile.se
37 visningar0 kommentarer

Comentários


bottom of page