top of page

Colosseum Specialisttandvård och Konekta: Framtidsinriktad Specialisttandvård

Om Colosseum Specialisttandvård

Colosseum Specialisttandvård är en framstående aktör inom svensk tandvård och erbjuder ett brett spektrum av specialisttjänster. Med en filosofi som bygger på tillgänglighet, snabba handläggningstider och högkvalitativ vård, har de etablerat sig som en pålitlig partner för både patienter och remitterande tandläkare.

 

Colosseums huvudfokus är att erbjuda snabb och kvalificerad specialistvård utan långa väntetider. Genom att prioritera god kommunikation och samarbete med remittenter säkerställer de en smidig och trygg patientresa.

 

Integrering av Konekta by Boneprox Tjänster

För att förstärka sitt erbjudande och optimera patientvården har Colosseum Specialisttandvård valt att integrera Konekta by Boneprox i sin verksamhet. Denna integrationen innebär:


Teleradiologi och sjukhusfysiker:

Colosseum Specialisttandvård använder Konekta och Boneprox tjänster främst för att snabbt kunna remittera och få konsultationer inom radiologi och strålsäkerhet. Detta minimerar väntetider och underlättar för Colosseum Specialisttandvårds tandläkare och remittenter att tillhandahålla effektiv diagnoser och utlåtanden med stöd av Konektas team med odontologiska radiologer samt sjukhusfysiker.

Digitala Kurser för Fortlöpande Kompetensutveckling:

Kontinuerlig utbildning och uppdatering av kunskaper är avgörande inom specialisttandvården. Genom digitala kurser via Konekta håller Colosseum Specialisttandvårds personal sig ständigt uppdaterad med utbildningsmaterial inom radiologi och strålsäkerhet.

Digitala remisser och diagnostik:

Med Konektas digitala plattform effektiviserar Colosseum Specialisttandvård patientresan och säkerställer högkvalitativ diagnostik och behandling, i linje med deras värdegrund och patientfokus.


Fördelar för Patienter och Tandläkare

Genom samarbetet med Konekta by Boneprox säkerställer Colosseum Specialisttandvård att varje patient får den mest anpassade och effektiva vården. Detta partnerskap gör det också möjligt för Colosseum att hantera komplexa fall mer effektivt och erbjuda sina patienter en högre vårdstandard.

Framtiden för Colosseum Specialisttandvård

Samarbetet med Konekta by Boneprox är ett tydligt exempel på hur Colosseum Specialisttandvård kontinuerligt strävar efter att vara i framkant när det gäller att erbjuda bästa möjliga patientresa. Genom att kombinera sin expertis med innovativa digitala remisslösningar och telediagnostik stärker de sin position som en ledande aktör inom svensk specialisttandvård. Till Colosseum Specialisttandvård: smilespecialisttandvard.se

 Eller booka en demo


18 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page