top of page

Digitale fremskritt i fokus: Smile Tandvårds reise med Konekta by Boneprox

Smile Tandvård og Konekta by Boneprox: Et innblikk i fremtidens tannhelse

Smile Tandvård, Sveriges største private tannlegekjede, har tatt et stort skritt mot fremtiden gjennom sitt samarbeid med Konekta by Boneprox. Samarbeidet er et strålende eksempel på hvordan innovasjon kan brukes til å forbedre pasientopplevelsen og effektivisere tannhelsetjenester over hele landet.

Omfattende tilstedeværelse

Med over 60 klinikker fra nord til sør, er Smile Tandvård den største kjeden innen svensk tannhelse. De tilbyr kvalitativ og tilgjengelig tannpleie for voksne samt kostnadsfri tannpleie for barn og unge voksne. Smile står for sunne smil over hele Sverige, enten det er i storbyer eller småsteder.

Smile Tandvårds visjon – "Friske smil i hele Sverige" – symboliserer deres engasjement for pasientenes helse og velvære. Deres arbeid preges av samarbeid, omsorg og entreprenørskap, som er kjernen i deres verdivurdering og forretningsfilosofi.Smile Tandvård og Konekta by Boneprox: Fremtidens tannhelse

  1. Telediagnostikk og Henvisningskonsultasjoner: Gjennom Konekta får Smile Tandvård tilgang til en digital spesialistklinikk med over 30 spesialister innen forskjellige odontologiske områder. Dette gjør det mulig for Smile å tilby pasientsentrert pleie med ekspertveiledning, noe som øker effektiviteten og kvaliteten på pasientbehandlingen.

  2. Digitale Kurs for Kontinuerlig Utvikling: For å sikre at personalet ved Smile Tandvård stadig utvikler seg og er oppdatert med de nyeste metodene og kunnskapene innen tannpleie, benytter de digitale utdanningsmuligheter via Konekta når det gjelder radiologi og strålevern.

  3. Effektivisering gjennom Digitale Verktøy: Smile Tandvård bruker Konektas digitale plattform for å effektivisere pasientreisen og sikre trygg diagnostikk. Plattformen forenkler kommunikasjonen mellom klinikker og spesialister, noe som gagner både pasienter og helsepersonell.

  4. Radiologisk fagansvarlig og medisinsk fysiker: For å oppfylle kravene for bruk av CBCT-utstyr, bruke Smile Tandvård Konektas samarbeid med kvalifiserte radiologer og medisinske fysikere. Dette sikrer høyest mulig standard for pasientbehandling og overholdelse av lovkrav.

Resultatet: En Forbedret Pasientopplevelse


Gjennom samarbeidet har Smile Tandvård lyktes med å heve standarden for behandlingen. De har effektivisert sine prosesser og økt tilgangen til spesialistkompetanse, noe som fører til raskere behandling og høyere pasienttilfredshet.

Fremtiden for Smile Tandvård og Konekta

Samarbeidet mellom Smile Tandvård og Konekta by Boneprox er mer enn bare en forretningsrelasjon; det er en visjon om en bedre fremtid for tannhelse i Sverige. Ved å kombinere Smiles omfattende tilstedeværelse med Konektas innovative løsninger, setter de en ny standard for hvordan moderne tannpleie skal leveres.


Smile Tandvård: smile.se
13 visninger0 kommentarer

ความคิดเห็น


bottom of page