top of page

”Alt som kan digitaliseres, vil bli digitalisert”

Digitalisering og kunstig intelligens (også kalt AI, fra engelsk: artificial intelligence) har allerede transformert tannhelsebransjen, og disse teknologiene fortsetter å være kraftige verktøy for modernisering og effektivisering av helsevesenet.

Hvor er vi på vei?

Tannhelseindustrien gjennomgår en revolusjon takket være teknologier som kunstig intelligens, 3D-utskrift, CAD/CAM, og virtuell virkelighet. Digitale avtrykk, intra- og ekstraorale skannere, datatomografi, bildeanalyse og 3D-printere er bare noen eksempler på hvordan fremskritt skaper mer effektiv og nøyaktig tannbehandling. Men for de som tenker "uff, digitalisering", husk at: alt som kan digitaliseres, vil bli digitalisert. Disse verktøyene er her for å forenkle vårt daglige liv, akkurat som robotstøvsugere eller vaskemaskiner.

Digitalisering i 3 trinn.

Så, en liten bakgrunn til hva digitalisering egentlig er. Digitalisering er ikke bare en prosess for å konvertere analog informasjon til digital form, som å skanne en henvisning. Det handler om å bruke ny teknologi for å gjøre operasjoner mer moderne og fleksible.

Digitaliseringen har skjedd i 3 trinn.

Trinn 1. Digitisering: Digitisering betyr omforming av informasjon fra analog til digital form. Dette kan inkludere skanning av dokumenter og bilder, for eksempel å konvertere tekst og bilder fra papirformat til digitale filer som PDF. Det kan også bety å konvertere musikk fra bånd eller vinyl til digitale formater som MP3. Et praktisk eksempel i helsevesenet er å skanne en pasienthenvisning til datamaskinen, noe som gjør informasjonen lett tilgjengelig, søkbar og mulig å dele elektronisk. Denne prosessen letter lagring, håndtering og deling av informasjon, og bidrar til en mer effektiv og miljøvennlig håndtering av data.

Trinn 2. Digitalisering: Digitalisering handler om å integrere moderne digital teknologi, systemer og løsninger for å forbedre og modernisere operasjoner. Det er en prosess som sikter mot å gjøre organisasjoner mer effektive, fleksible og tilpasningsdyktige til endrede forhold. Et eksempel på dette er når klinikker bruker skybaserte løsninger for å håndtere pasientdata. Denne typen digitalisering muliggjør sikrere og mer effektiv lagring og tilgang til data, forbedrer samarbeidsmuligheter mellom ulike helseleverandører og letter fjernadgang til informasjon. Det kan også bidra til bedre pasientbehandling gjennom raskere og mer nøyaktige diagnoser, samt effektivisering av administrative prosesser.

Trinn 3. Kunstig intelligens: ..eller AI kan beskrives som evnen til et dataprogram til å etterligne menneskers naturlige intelligens, inkludert læring, resonnement, forståelse, tolkning og respons. AI er ikke bare fremtiden, men en realitet som allerede påvirker mange områder, inkludert helsevesenet.

Innen medisinsk diagnostikk og behandling tilbyr AI revolusjonerende muligheter. For eksempel kan det brukes til å analysere medisinske bilder med høy presisjon, identifisere mønstre i pasientdata for tidlig oppdagelse av sykdommer, og til og med forutsi pasienters respons på ulike behandlinger. Ved å integrere AI i helsevesenet, kan vi forbedre kvaliteten på omsorgen, øke effektiviteten og støtte helse- og medisinsk personell i deres arbeid.

Fremhevet behov under pandemien

Pandemien har tydelig fremhevet behovet for fleksibilitet, tilgjengelighet og effektivitet i både kompetanseutvikling og telediagnostikk. Med avlyste fysiske kurs og reduserte pasientbesøk, ble digitale løsninger stadig mer sentrale. Innen kompetanseutvikling vokste nettbaserte forelesninger, for eksempel gjennom plattformer som Tandakademin. Disse digitale formatene har forbedret tilgjengeligheten, muliggjort repeteisjon og fordypning i materiale på en måte som fysiske kurs ikke kan, samtidig som de reduserer behovet for å stenge klinikker for å delta på kurs (inntektstap), begrense reiser, spare kostnader og redusere klimaavtrykket.

Ser vi på direkte pasientkontakt (spesielt innen helsevesenet), har vi sett en trend der pasienter tar mer aktiv kontakt gjennom digitale kanaler, som tjenester som Kry, for å få veiledning rundt sine spørsmål. Dette er en måte å øke pasientengasjementet og gjøre omsorgen mer tilgjengelig. For tannhelsen er imidlertid utfordringen noe større for å anvende verdifulle videokonsultasjoner med pasienter siden de ofte er avhengige av bilder (røntgen) for å få grunnleggende informasjon for videre behandling.


Vi ser derimot at konseptet er veldig nyttig mellom klinikker og spesialister for telediagnostikk.


Telediagnostikk og Konekta – Konekta – En ny dimensjon av samarbeid

En sentral del av tannhelsepersonalets arbeid er kommunikasjon, både med pasienter og kollegaer. Her spiller telediagnostikk en avgjørende rolle. Med plattformer som Konekta, som i dag brukes på over 1.000+ klinikker i Skandinavia, blir det mulig for kolleger å samarbeide og få bedre grunnlag for sin diagnostikk. En tannlege i Harstad kan for eksempel få veiledning fra en spesialist i Oslo, noe som forbedrer både diagnostikk og behandling. Litt som å ha en spesialist på klinikken hver dag.

Eksempel på telediagnostikk (se video)


Ved å sikkert sende pasientkasus med bilder og tekst via skyen, sikres det at all nødvendig informasjon er tilgjengelig for spesialistvurdering innen det aktuelle området. Dette kan muliggjøre at behandlingen kan utføres av behandleren selv på klinikken (med riktig veiledning).

I stedet for å henvise pasienten til en annen klinikk eller sende fysiske henvisninger, setter denne tilnærmingen pasienten i sentrum for behandlingen. Det effektiviserer henvisningsprosessen ved å gi alle parter raske oppdateringer om pasientkasuset. Således unngås unødvendige reiser for pasienten ved å bruke tilgangskontrollerte digitale løsninger.

Avslutning

Digitalisering handler ikke bare om tekniske fremskritt; de er nødvendige verktøy for å holde tannhelsen relevant, effektiv og konkurransedyktig. Med disse teknologiene kan vi fortsette å forbedre pasientbehandlingen og ta tannhelseindustrien til nye høyder.

Hvis du vil vite mer om hvordan for eksempel telediagnostikk kan bidra til tryggere diagnostikk og mer effektiv behandling av dine pasienter, ta kontakt med oss!


21 visninger0 kommentarer

Коментарі


bottom of page